Tilgjengelig næringsareal:

I tillegg til etablerte kontorlokaler kan vi tilby ferdig regulert næringsareal i parken. Vi er åpne for å diskutere alternative utviklingsmuligheter for området.

Annen eier (Sparebanken Sør) har i tillegg et større tomteområde i parken – ferdig regulert for bolig (inntil 200 boenheter) og næring (20.000 kvm)

Andre bedrifter i Longum Agderparken er bl.a.:

  • AF gruppen – entreprenører for ny E18
  • Byggpartnere AS – byggmesterfirma i Mesterhuskjeden
  • FoamRox AS – utviklere og produsenter av nye materialer for anleggsbransjen

Ønsker du mer informasjon?